Biyografi

Akademisyen, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü

Prof. Dr. Güler Aras, sürdürülebilirlik, finans, bankacılık, sermaye piyasası, kurumsal yatırımcılar, stratejik sektör çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarında uzman bir akademisyendir.

Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu direktörlüğünü yürüten Güler Aras Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Finans Ana bilim dalında Profesör olarak görev yapmaktadır. Aras, uzun yıllar YTÜ’de, farklı yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüş, uzun yıllar üniversite Senato’su ve Yönetim Kurulu üyeliği ile çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Yurt dışında farklı üniversitelerde misafir profesör ve davetli araştırmacı olarak yer almış, son olarak 2014-2015 döneminde Washington`da, Georgetown Üniversitesi’nde misafir profesör olarak bulunmuştur.

Profesör Aras, “Finance, Governance and Sustainability: Challenges to Theory and Practice”, ve “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar Social Responsibility Journal editörlüğünü yürütmüştür. Aras, ayni zamanda çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda bulunmaktadır. Finans, bankacılık, sermaye piyasası, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk, alanlarında yayınlanmış, 20`nin üzerinde kitabı, çok sayıda kitap bölümü, makaleleri ve tebliğleri olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri bulunan Güler Aras’ın önemli yayınlarından birisi 2009 yılında Gower tarafından yayınlanan ortak yazarlı kitap “Durable Corporation; Strategy for Sustainable Business”, diğeri ise, 2012 yılında Palgrave McMillan tarafından yayınlanan “Governance and Social Responsibility; International Perspectives,” kitaplarıdır. Aras’ın en son kitabi “Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets”, 2015 yılında Gower yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Aras, aynı zamanda Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği kurucu üyesidir ve başkanlık görevini yürütmüştür. Çok sayıda mesleki organizasyonun, araştırma merkezinin kurucu, üyesi ve yönetim kurulu üyesi olup, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesinde ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu’nda yer almaktadır. Dr. Aras aynı zamanda, American Finance Association, American Economic Association, Academy of Management, Society for Financial Studies, Society for the Advancement of Socio-Economics gibi uluslararası akademik organizasyonların üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansında davetli konuşmacı olarak yer alan Aras, aynı zamanda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma komisyonunda yer almaktadır.

KİTAPLARI
 • Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algı ve ve Beklentileri ARAS G. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E. , KUTLU FURTUNA Ö. ACCA CFGS KPMG Yayınları, 2019
 • Integrated Reporting in Turkey: Current Situation, Stakeholders’ Perceptions and Expectations ARAS G. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E. , KUTLU FURTUNA Ö. ACCA CFGS KPMG Yayınları, 2019
 • Women on Corporate Boards ARAS G. , ALUCHNA M. Routledge, London/New York , New York, 2018
 • Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi  ARAS G. , TEZCAN N., KUTLU FURTUNA Ö. , HACIOĞLU KAZAK E. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) Yayıınları, 2018
 • Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması ARAS G. , TEZCAN N., KUTLU FURTUNA Ö. , HACIOĞLU KAZAK E. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) Yayınları, 2018
 • Women on boards: perspectives from BRIC and Turkey ARAS G. , KUTLU FURTUNA O. Women on Corporate Boards, Aluchna M., Aras G., Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.225-235, 2018
 • Doing Well by Being Good for Sustainable Business ARAS G. , INGLEY C.  Corporate Behavior and Sustainability, , Editör, Routledge, 2017
 • Agency Theory: Explaining or Creating Problems? Good Governance and Ethical Behaviour for Sustainable Business ARAS G. , INGLEY C. Corporate Behavior and Sustainability Doing Well by being Good, Guler Aras, Coral Ingley, Editör, GOWER, 2017
 • The Business Case for Taking Human Rights Obligations Seriously ARAS G. Duties Across Borders Advancing Human Rights in Transnational Business, , Editör, INTERSENTIA, 2016
 • Trasforming Governanace New Values, New Systems in the New Business Environment ARAS G. , ALUCHNA M. Gower Publishing Company, Burlington, 2015
 • Sustainable Markets for Sustainable Business ARAS G. Gower Publishing Company, Burlington, 2015
 • Kurumsal Raporlamada Yeni Donem Entegre Raporlama ARAS G. , SARIOĞLU G. U. TÜSİAD, 2015
 • Causality and Interaction: Sustainable Markets and Sustainable Business ARAS G. Sustainable Markets for Sustainable Business Global Perspective for Business and Financial Markets, , Editör, Gower, 2015
 • The Evolution of Corporate Governance Mechanisms in Emerging Economies: The Case of Turkey ARAS G. , KUTLU FURTUNA Ö. Transforming Governance New Values and New Systems in the business Environment, Guler Aras, Maria Aluchna, Editör, Gower, 2015
 • Sustainability Issue in CSR and Strategy: Sustainable or Temporary Competitive Advantage in Today’s Dynamic Environment? ARAS G. , DAIDJ N. Sustainable Markets for Sustainable Business Global Perspective for Business and Financial Markets, , Editör, Gower, 2015
 • What are the Key Aspects and Challenges for Sustainability? ARAS G.  Sustainable Markets for Sustainable Business Global Perspective for Business and Financial Markets, , Editör, Gower, 2015
 • The Future Perspectives: What Do We Need for Markets and Business Sustainability? ARAS G. Sustainable Markets for Sustainable Business Global Perspective for Business and Financial Markets, , Editör, Gower, 2015
 • The Evolution of Corporate Governance Mechanisms in Emerging Economies: The case of Turkey ARAS G. , KUTLU FURTUNA Ö. Transforming Governance New Values New Systems in the New Business Environment, Maria Aluchna, Guler Aras, Editör, Gower Publishing, Londrina, ss.83-99, 2015
 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi ARAS G. , TEZCAN N., KUTLU FURTUNA Ö. , AYBARS A. İSTANBUL TİCARET ODASI, İstanbul, 2014
 • Firmaların Ar Ge ve Inovasyon Performansının Stratejik Analizi ARAS G. , TEZCAN N., KUTLU FURTUNA Ö., AYBARS A. İTO, 2014
 • Differences in Reputation Measurement between Companies and Nonprofit Organizations ARAS G. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , KARAMAN AKGÜL A. , ESEN E. Corporate Reputation in Theory and Practice, Orhan SAMAST, Banu BAYBARS  HAWKS, Editör, İtibar Yönetimi Enstitüsü, 2014
 • The Governance of Risk ARAS G. , Crowther D. Emerald Ink Publishing, Bradford, 2013
 • Governance in Capital Market Institution ARAS G. , YOBAS B. Governance of Risk, , Editör, Emerald, 2013
 • Sustainable Practice: The Real Triple Bottom Line ARAS G. , Crowther D. Governance of Risk, , Editör, Emerald, 2013
 • Governance and Social Responsibility International Perspective ARAS G. , Crowther D. Palgrave McMillian, 2012
 • Finansal Yönetim ARAS G. , KARAN M. B. , DOĞUKANLI H., KORKMAZ T. Anadolu Üniversitesi, 2012
 • Accounting for Sustainability and Equity ARAS G. , Crowther D. Business Strategy and Sustainability, Aras, Guler; Crowther, David, Editör, Emerald, ss.1-22, 2012
 • Governance and the Management of Global Markets ARAS G. , Crowther D. Governance in the Business Environment, Aras, Guler; Crowther, David, Editör, Emerald, ss.3-22, 2011
 • Commentary: The View from Management ARAS G. , Crowther D. The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility, Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer L.; May, Steve, Editör, Wiley-Blackwell, ss.516-533, 2011
 • NGOs and Social Responsibility ARAS G. , Crowther D. Emerald Ink Publishing, Bradford, 2010
 • A Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility ARAS G. , Crowther D. Gower, Burlington, 2010
 • The Agency Problem and Corporate Governance ARAS G. , Crowther D. Handbook of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Gower, ss.211-232, 2010
 • Destructive Creation: A Surfeit of NGO’s ARAS G. , Crowther D. NGOs and Social Responsibility Developments in Corporate Governance and Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Emerald, ss.113-131, 2010
 • Non-governmental CSR: an Agenda for Research ARAS G. , Crowther D. NGOs and Social Responsibility Developments in Corporate Governance and Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Emerald, ss.7-31, 2010
 • Developing Durability: A Re-examination of Sustainable Corporate Social Responsibility ARAS G. , Crowther D. Power and Principle in the Market Place on Ethics and Economics, Rendtorff, Jacob D., Editör, Ashgate, ss.97-114, 2010
 • Overview of Governance and Social Responsibility ARAS G. , Crowther D. Handbook of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Gower, ss.1-14, 2010
 • Corporate Social Responsibility: a Broader View of Corporate Governance ARAS G. , Crowther D. Handbook of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Gower, ss.265-280, 2010
 • Redefining Sustainability ARAS G. , Crowther D. Handbook of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, ARAS, GULER; CROWTHER, DAVID, Editör, Gower, ss.51-68, 2010
 • The Durable Corporation: Strategies for Sustainable Development ARAS G. , Crowther D. Gower, Burlington, 2009
 • Global Perspectives on Corporate Governance and CSR ARAS G. , Crowther D. Gower, Burlington, 2009
 • Convergence: A Prognosis ARAS G. , Crowther D. Global Perspectives on Corporate Governance and CSR, Aras G., Crowther D., Editör, Gower, Burlington, ss.313-336, 2009
 • Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Context ARAS G. , Crowther D. Global Perspectives on Corporate Governance and CSR, Aras G., Crowther D., Editör, Gower, Burlington, ss.1-41, 2009
 • Culture and Corporate Governance ARAS G. , Crowther D. Ssrnet, Leicester, 2008
 • The Future of Corporate Governance: A Prognosis ARAS G. , Crowther D. Culture and Corporate Governance, Aras G., Crowther D., Editör, Ssrnet, Leicester, ss.217-230, 2008
 • Exploring Frameworks of Corporate Governance ARAS G. , Crowther D. Culture and Corporate Governance, Aras G., Crowther D., Editör, Ssrnet, Leicester, ss.3-16, 2008
 • Governance and Risk Management ARAS G. Srrnnet Lahti Univ., 1
 • Halka Arzda Kurumsal Otoritelerin Rolü ARAS G. Tspakb, 1
 • CSR and Sustainability ARAS G. Srrnnet Loyola Univ., 1
 • Introduction to Corporate Social Responsibility ARAS G. Ventus, 1
 • Innovation and the Future Economy ARAS G. Y.T.Ü., 1
 • Avrupa Birliği ve Dünya Piyasalarında Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Yeteneği: Finansal Açıdan Bir Yaklaşım ARAS G. İtkib Yayınları, 1
 •  Basel II Sürecinde KOBİ’ler için Yol Haritası ARAS G. Deloitte Academy, 1
 • Developments in Corporate Governance and Responsibility ARAS G. Emerald Publishing, 1
 • İş Etiği: Sorunlar ve Çözümleri ARAS G. Çözüm Matbaası, 1
 • Basel II Bankacılık Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel Sektöre Yansımaları ARAS G. Deloitte Academy, 1
 • Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi ARAS G. Sermaye Piyasası Kur, 1
 • Şirketlerin Halka Arzında Aracılık Sürecinin Etkinliği ARAS G. Tspakb, 1
 • Basel II’nin KOBİ’ler Üzerine Etkileri ARAS G. Çözüm Matbaası, 1
 • Sermaye Piyasalarının Gelişiminde Kurumsal Yatırımcıların Rolü: OECD Ülkeleri Türkiye Örneği ARAS G.Kur. Yat. Yön. Dern., 1