Biyografi

AKADEMİSYEN

1980 doğumlu Serkan Köybaşı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesidir. Anayasa Hukuku, Demokrasi Teorileri ve Pratikleri, Türkiye’de Demokrasi Sorunları, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Araştırma Yöntemleri ve Etik konularında, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de Anayasa Hukukuna Giriş derslerini vermektedir.

2006 – 2009 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Toplum Akademisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenmiştir.

İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

MAKALELER

“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 9. Maddesi Işığında Avrupa’da ve Türkiye’de Türban”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı:1/2003, Ocak 2003

“Alan Vergisinin Hukuksal Dayanağı Kalmadı”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 11, Kasım 2004

“Uluslararası İnsancıl Hukukta Canlı Kalkan Kavramı”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No: 5, İstanbul, 2007

“Bülent Ersoy’un ‘Aykırı’ İfade Özgürlüğü”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 5-53, Mayıs 2008

“Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak İklim Değişikliği”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 11-59, Kasım 2008

“Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Bir Anayasal Direniş Örneği Olarak İspanya”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 63-64, Kasım-Aralık 2009

“Referandumlarda Konunun Tekliği İlkesi”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 5/77, Mayıs 2010

“İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Bayatyan Kararı ve Kararın Türkiye’deki vicdanî Ret Hakkına Etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt 7, Sayı 85-86, Kasım-Aralık 2011

“Anayasalarda Değişmezlik İlkesinin Teorik Temeli ve Anayasa Mahkemesinin Değişmez Maddeleri Koruma Sorumluluğunun Dayanağı”, in Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar, editör: Prof.Dr Bertil Emrah Oder, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Aralık 2013, ss. 3 – 23.
 
“Yeni Tunus Anayasası’nın Yazım Süreci ve Sürecin Sonuca Yansıması”, Prof.Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt II, Beta, İstanbul, 2014.
 
“Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak: Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2014, ss. 343-358.
 
“Developments in Turkish Constitutional Law”, in 2016 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-92516-4 (Electronically published), I-CONnect, 2017, ss. 218-222.

“Turkey: The State of the Liberal Democracy”, in 2017 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, August 2018, ss. 296-300.

“Amending the Unamendable: The Case of 4th Paragraph of Article 20 of the German Basic Law” in An Unamendable Constitution? – Unamendability in Constitutional Democracies (ed. Richard Albert and Bertil Emrah Oder), Springer, Switzerland, 2018, ss. 259-280.

“Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – I”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 6, S. 13, 2018, ss. 103-156.

“Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – II”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 17, S. 14, 2018, ss. 355-420.

“Turkey”, in 2018 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, October 2019, ss. 314-318.

ÖDÜLLER

Aybay Hukuk Vakfı İnsan Hakları İnceleme Yarışması, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 9’uncu Maddesi Işığında Avrupa’da ve Türkiye’de Türban” adlı çalışmayla yarışma ikinciliği, Aralık 2003.

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması, “Işık” adlı öyküyle yarışma ikinciliği, 2018.